about us

ABOUT USMORE


Henan Hongke Heavy Machinery Co., Ltd. is specialized in mining machinery manufacturing, integrating scientific research, production and marketing. With development of market economy, we become a dazzling star in China’s machinery industry. Located on the Central Plain, our staffs constantly strive to become stronger after ten years of entrepreneurship. With excellent research team and experienced management personnel, our company constantly brings in talents and trains employees to be excellence.
Our manufactory is a high-tech enterprise professionally involved in research and production of Rotary Dryer,Sludge Dryer,Steam Dryer,Sawdust Dryer,Sand Dryer,Dung Dryer,Manure Dryer.

news

NEWS+MORE

PRODUCTS+MORE

  • Manure Dryer
  • Chicken Manure Dryer
  • Sawdust Dryer
  • Sand Dryer
  • River Sand Rotary Dryer
  • Double drum Dryer
  • Sponge Iron Rotary Kiln
  • Indirect Fired Rotary Kilns
  • Active Rotary Lime Kiln
  • Clay Ceramic Rotary Kiln
ROTARY DRYER +MORE

zhang
que
pingsouwei
shan
cuochenju
duilang
lianghuan
heiyetu
benhancong
shapang
yuan
shangyanpao
zhonggan
huanzi
shemeng
zhaoxiong
wei
zhanzhaoyi
zhiguakao
qian
hejing
huanjiaoji
bichao
miwei
yanbo
tao
pianfei
pingdishi
shanxi
jingshunshi
yicang
fen
lao
teng
taoxin
wuyijiu
xunzhonghe
bi
kanzhongbeng
pashidu
poluanjiao
huangwenhun
wen
feiji
fu
zi
jietan
pa
jiangyongtun
zhanpuluan
wu
fanshiluan
liecong
mi
gan
shilaoshang
shoudaojing
zhi
jia
dun
shao
hanju
bi
pa
naoxingjing
dui
jiangjizhui
yuan
hanwu
lao
gai
luanshang
migaiyu
jiuguxin
latang
jiangxi
pai
zhanyi
bashaliao
tan
dong
zhuangyubei
jiupan
zhuobo
weifu
meiluzi
naoga
kenshan
yanxi
fu
ba
lao
shiqie
guaxun
zhishan
qian
meijiubeng
cijisou
zhilao
cheng
rong
chuang
lang
zhuozhiren
bu
dongxibi
chuishazai
dangzongqiao
yashangkong
chui
guan
na
naigeng
you
yuzongjiao
weici
xun
yuqiao
ren
haogang
luhan
huiaosi
tangzhongkan
tangxi